• 60-2515-600-450-80
 • 067-2678-600-450-80
 • 065-2676-600-450-80
 • 048-2625-600-450-80
 • 003-2579-600-450-80.jpg
 • 025-2526-600-450-80
 • 007-2637-600-450-80.jpg
 • 077-2598-600-450-80
 • 58-2513-600-450-80
 • 035-2531-600-450-80
 • 55-2510-600-450-80
 • 076-2683-600-450-80
 • 000-2601-600-450-80.jpg
 • 020-2523-600-450-80
 • 049-2588-600-450-80
 • 057-2629-600-450-80
 • 031-2446-600-450-80
 • 052-2589-600-450-80
 • 032-2447-600-450-80
 • 002-2603-600-450-80.jpg
 • 040-2621-600-450-80
 • 27-2482-600-450-80
 • 040-2454-600-450-80
 • 53-2508-600-450-80
 • 057-2590-600-450-80
 • 032-2530-600-450-80
 • 043-2623-600-450-80
 • 024-2525-600-450-80
 • 049-2538-600-450-80
 • 029-2653-600-450-80
 • 074-2682-600-450-80
 • 028-2443-600-450-80
 • 053-2672-600-450-80
 • 072-2596-600-450-80
 • 003-2611-600-450-80.jpg
 • 059-2591-600-450-80
 • 043-2587-600-450-80
 • 043-2665-600-450-80
 • 076-2683-600-450-80
 • 038-2533-600-450-80
 • 031-2529-600-450-80
 • 059-2631-600-450-80
 • 003-2419-600-450-80.jpg
 • 056-2628-600-450-80
 • 069-2595-600-450-80
 • 025-2440-600-450-80
 • 021-2615-600-450-80
 • 007-2637-600-450-80
 • 078-2551-600-450-80
 • 069-2548-600-450-80
 • 077-2684-600-450-80
 • 081-2552-600-450-80
 • 029-2444-600-450-80
 • 056-2628-600-450-80
 • 050-2539-600-450-80
 • 059-2544-600-450-80
 • 078-2685-600-450-80
 • 058-2543-600-450-80
 • 032-2585-600-450-80
 • 072-2550-600-450-80
 • 062-2593-600-450-80
 • 024-2582-600-450-80
 • 34-2489-600-450-80
 • 033-2656-600-450-80
 • 030-2445-600-450-80
 • 061-2632-600-450-80
 • 045-2536-600-450-80
 • 004-2420-600-450-80
 • 024-2439-600-450-80
 • 041-2586-600-450-80
 • 065-2546-600-450-80
 • 027-2442-600-450-80
 • 008-2612-600-450-80.jpg
 • 043-2535-600-450-80
 • 004-2635-600-450-80.jpg
 • 055-2627-600-450-80
 • 047-2624-600-450-80
 • 036-2659-600-450-80
 • 002-2634-600-450-80.jpg
 • 004-2420-600-450-80.jpg
 • 029-2527-600-450-80
 • 039-2661-600-450-80
 • 031-2618-600-450-80
 • 008-2612-600-450-80
 • 033-2448-600-450-80
 • 004-2635-600-450-80
 • 057-2542-600-450-80
 • 023-2647-600-450-80
 • 33-2488-600-450-80

Actie!

* Voorjaarsompetitie
   Speeldata

* Voor Toernooien & Amico..
   >>naar Toernooiklapper!
Oók voor de AMICO uitslagen:
volg bovenstaande link en 
klik op je team!


 

  

Nieuwsbrieven
23 nov Nieuwsbrief-2 november
10 nov Nieuwsbrief november
15 okt Nieuwsbrief oktober
20 aug Senioren Clubkamp.
17 aug Jeugd Les-JCK-Toss
16 juli Jeugd zomeractiviteiten
4 juli Nieuwsbrief juli
24 mei Nieuwsbrief mei
1 apr Infobulletin 2014

Ontvang je géén Nieuwsbrief?Stuur dan via het contactformulier een bericht naar de redactie!

LTC Startbaan*Actueel

 
 kl PG36722Voor de VOORJAARSCOMPETITIEsenioren is er nog wat ruimte voor enkele competitieteams!

Tòt 5 december kunnen bij voorkeur COMPLETE TEAMS zich nog aanmelden voor de

dinsdag
donderdag
vrijdag overdag
zaterdag overdag en avond

Interesse? Stuur dan een e-mail naar de   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.CONVOCATIE VOOR DE 2e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN LTC STARTBAAN

Het Bestuur van LTC Startbaan nodigt de leden uit tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering 2014, welke zal worden gehouden op woensdag 26 november 2014, in het Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1 te Amstelveen. De vergadering begint om 20.00 uur.

De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Inleiding van de voorzitter / terugblik afgelopen jaar
 3. Vaststelling notulen 1e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 27 november 2013 (zie toelichting)
 4. Ingekomen stukken van belang voor deze vergadering
 5. Verenigingsverslagen 2013/2014 (*)
 6. Financieel Jaarverslag 2013/2014 (zie toelichting)
 7. Verslag Kascommissie 2013/2014
 8. Samenstelling Kascommissie 2014/2015
 9. Begroting 2014/2015, vaststelling contributie 2015 senioren en junioren

  Pauze

 10. Voorstellen van leden (zie toelichting)
 11. Beleid / beleidsplan
 12. Benoeming dagelijks bestuur / overige bestuursleden (zie toelichting)
 13. Benoeming commissieleden (zie toelichting)
 14. Dankwoord aan vertrekkende bestuurs- en commissieleden (zie toelichting)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Toelichting op punt 3 van de agenda:
Deze notulen zijn op te vragen bij de secretaris, Mirjam Inden ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

* ad. punt 5
Jaarverslag Bestuur
Jaarverslag Technische commissie
Jaarverslag Damescommissie
Jaarverslag Jeugdcommissie

Toelichting op punt 6 van de agenda:
Voor geïnteresseerden zijn het verslag over het afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende verenigingsjaar op te vragen bij de penningmeester vanaf 19 november 2014.  Tevens zullen voldoende exemplaren van het verslag en de begroting ter beschikking zijn tijdens de ALV.

Toelichting op punt 9 van de agenda:
Het bestuur stelt voor de contributies voor het komend seizoen ongewijzigd te laten en alleen de trainingsbijdrage voor de jeugd te verhogen met € 10,-. Ook de competitie bijdrage voor de jeugdleden wordt verhoogd. De voorgestelde bedragen zijn als volgt:

 • Seniorlid € 207,50
 • Studentlid € 165,-
 • Juniorlid € 85,- + trainingsbijdrage € 160,-, totaal € 245,-
 • Donateursbijdrage € 25,-
 • Entreegeld € 25,- per lid met een maximum van € 50,- per gezin
 • Competitiebijdrage Senior per team € 125,-
 • Competitiebijdrage Junior per persoon € 17,50

Toelichting op punt 10 van de agenda:
Voorstellen van de leden dienen uiterlijk 7 dagen vóór de ALV door tenminste 5 leden ondertekend schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

Toelichting op punt 12 van de agenda
Aftredend zijn: Hans Onverwagt en Mario Weeda. Zij zijn niet herkiesbaar. Hiermede is voldaan aan hetgeen bij de fusie over de bestuurssamenstelling werd overeengekomen, te weten dat in het tweede jaar van beide vroegere verenigingen één bestuurslid aftreedt.

Het bestuur kent geen vacature. Vanzelfsprekend staat het desondanks ieder lid vrij om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Kandidaten kunnen, tot zeven dagen vóór de ALV, schriftelijk bij de secretaris worden opgegeven. Deze aanmelding dient te geschieden door tenminste vijf leden en moet vergezeld gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.

Toelichting op punt 13 van de agenda:
In april is Karin Baltussen toegetreden tot de Jeugd Commissie

Toelichting op punt 14 van de agenda:
Aftredend zijn:

Bestuur: Hans Onverwagt en Mario Weeda
Jeugd Commissie: Florine Langen
Sponsor Commissie: Peter Bot

Namens het bestuur LTC Startbaan,

Klaas Anakram, voorzitteroktober 2014

Woord van de voorzitter

Beste tennissers,

Het is alweer een tijdje geleden dat ik als voorzitter iets van mij heb laten horen. Ik ben lekker bezig geweest met tennissen en hoop dat jullie dat ook allemaal hebben gedaan.
Het zomerseizoen is bijna ten einde en volgens mij kunnen wij terugkijken op een mooi tennisseizoen.
De teams die competitie hebben gespeeld hebben het goed gedaan. Hierbij moet ik opmerken dat in de Najaarscompetitie nog enkele inhaalwedstrijden gespeeld moeten worden, dus er is nog van alles mogelijk.

Dit jaar hebben we voor het eerst een 4 sterren Nationaal Ranglijst Toernooi (NRT) kunnen organiseren dankzij de sponsoring van de eigenaar van het 4 sterren winkelcentrum Stadshart, Unibail Rodamco.
De evaluatie met de sponsor moet nog plaatsvinden, maar vaststaat dat wij volgend jaar wederom een 4 sterren NRT kunnen houden.

In het verlengde van het Ranglijst toernooi voor senioren heeft de Jeugdcommissie het initiatief genomen dit jaar een Jeugd Open Startbaan Toernooi te organiseren. Een toernooi dat zeker qua aantal inschrijvingen en organisatie als geslaagd kan worden beschouwd. Dit toernooi kon uitsluitend worden gehouden dankzij twee sponsoren, te weten ASKO en Coster Diamonds.
Onze talentvolle jeugd kan terugkijken op een succesvol jaar; zo zijn bij de Jeugddistrictskampioen-schappen maar liefst vier finales gehaald, waarvan twee winnend zijn afgesloten. We hebben dus twee districtskampioenen met Noëlle Roorda en Carmen van Poelgeest.
Het Nationale Kampioenschap heeft een halve finaleplek in de enkel en een overwinning in het dubbelspel opgeleverd voor Carmen van Poelgeest. Fantastische resultaten!

De  laatste wedstrijden van onze interne competitie AMICO zijn gespeeld en bij de slotavond op 10 november worden de winnaars bekend gemaakt. Uiteraard wil ik de winnaars van harte feliciteren. Het is wederom een mooi geslaagd intern toernooi geweest.

Namens het bestuur wil ik verder alle clubkampioenen feliciteren met hun behaalde kampioenschap; uiteraard hopen wij dat de winnaars volgend jaar hun titel zullen verdedigen en dat de verliezers een poging zullen ondernemen hun verlies goed te maken door in 2015 kampioen te worden!

Dit jaar hebben de Parkvrienden een grote bijdrage geleverd aan het verfraaien van ons tennispark met de plaatsing van bloembakken, het groenonderhoud en het onderhoud van andere faciliteiten. Veel dank daarvoor ook aan het Green Team. Verder wordt gewerkt aan structurele verbeteringen in en rond het clubhuis. Het is de bedoeling om in 2015 in overleg met het bestuur verder te gaan met het aanbrengen van een aantal verbeteringen.
In oktober hebben wij voor het eerst als LTC Startbaan alle vrijwilligers uitgenodigd om bij elkaar te komen en hen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen twee jaar. Uiteraard is het bij het vaststellen van een datum onmogelijk dat iedereen kan, maar zij die wel aanwezig waren hebben getennist, een drankje gedronken en daarna met elkaar een hapje gegeten op het tennispark. Wij streven ernaar om de vrijwilligers jaarlijks op een of andere wijze te bedanken voor hun inzet.
Graag zetten wij een vrijwilliger extra in het zonnetje. Middels de Dick Hulst bokaal kan gestemd worden voor de vrijwilliger van het jaar. Afgelopen jaar is Gaby van Poelgeest deze eer ten deel gevallen. Er kan gestemd worden door per mail de naam van jouw vrijwilliger van het jaar te sturen naar de naamgever van de bokaal: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Op de Nieuwjaarsreceptie wordt de nieuwe vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Tot slot een korte mededeling met betrekking tot de horeca. Wij hebben in september een kennismakingsgesprek gehad met Dave Offenbach, de nieuwe directeur van Sportbedrijf Amstelveen. Hierin heeft Dave zijn ideeën en plannen voor het komend jaar met ons besproken. Zoals in de Sportnota is opgenomen dient het Sportbedrijf een keuze te maken of de horeca onder hun verantwoordelijkheid moet doorgaan of dat het Sportbedrijf de horeca moet afstoten. Dave heeft toegezegd vóór de jaarwisseling een onderzoek te laten plaatsvinden, waarbij onze mening en wensen zullen worden meegenomen in de te nemen beslissing. Wij zullen jullie op de hoogte houden.

Op woensdag 26 november 2014 is onze tweede Algemene Leden Vergadering. Deze wordt zoals gebruikelijk in het Noorddamcentrum gehouden en begint om 20.00 uur. Laat als lid van onze vereniging je stem horen en kom naar deze ALV. Wij doen het allemaal in jullie belang en door aan deze vergadering deel te nemen, kun je meepraten over eventueel te nemen beslissingen. De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort

Groet,

Klaas Anakram, voorzitter Brief van Richard Krajicek! Over de 42e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament dat plaats vindt van 9 t/m 15 februari!
Met o.a. een oproep voor  ballenkinderen , kortingstarieven op de KidsDay en een héél bijzondere kans voor onze Clubkampioen Senioren.
Lees hier de hele brief!Vt-jongetje
Leuk en leerzaam voor de jongste tennisspelertjes: Voorbereidend Tennis!!
Zowel in het zomerseizoen als in het winterseizoen worden er groepslessen gegeven.
Volg de link hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.
 
 
 


Voor oudere artikelen: zie Archief