• Jeugd OST vrijdag 4 juli 2014 188 8 -2232-600-450-80
 • DSC05294-4975-600-450-80
 • Fotowidget txt
 • MirjamI-DH-trofee2015
 • IMG 1454-kl
 • P8290039
 • DSC03501-4340-600-450-80-r270-kl
 • JCK 2015 2289-4892-600-450-80
 • IMG 2589-kl
 • DSC04738-4609-600-450-80-r270
 • RT Sint Startbaan 2611-5052-800-600-80
 • maandag 24-08-15
 • DSC03328-4110-600-450-80-r270-kl
 • JCK 2015 2300-4899-600-450-80
 • Jeugd OST woensdag 2 juli 2014 170 45 -2148-600-450-80
 • DSC03070-3928-600-450-80-r270
 • IMG 2814-kl
 • Jeugd OST woensdag 2 juli 2014 170 64 -2178-600-450-80
 • ost micheal 106-2008-600-450-80
 • ost micheal 103-2006-600-450-80
 • JCK 2015 2298-4897-600-450-80
 • DSC05272-4959-600-450-80
 • ClinicOST-4-kl
 • P8290013
 • DSC05189-4832-600-450-80-r270
 • Larissa-team-30-6-2015
 • DSC03491-4332-600-450-80-r270-kl
 • DSC05274-4962-600-450-80-r270
 • JCK 2015 2312-4905-600-450-80
 • ClinicOST-1-kl
 • DSC05163-4822-600-450-80
 • DSC05356-5009-600-450-80-r90
 • DSC05327-4997-600-450-80-r90
 • IMG 2600-kl

 Actie * Formulieren * Linkjes 

 Voorbereidend/StartersTennis
 
Informatie / Information 
 Inschrijven Voorber.Tennis
 Registr.Form Starters Tennis


 Tennis Training Senioren
 Informatie
 
Inschrijfformulier Training         Registration Form Training

 AMICO 2016
 >Informatie
 >Inschrijven

 DamesDubbelDaags
 > Inschrijven

 Startbaan Toernooiklapper

Nieuwsbrieven 2015/2016


04 feb Bericht Amico & DDD

20 jan Nieuwsbrief Vrijwilligers

18 dec Kerst-&Nieuwjaarswens

16 sep Nieuwsbrief sept/okt

Informatie Bulletin 2015


Is je E-mailadres gewijzigd?
Meld het via contactformulier !!

LTC Startbaan*Actueel

Dichtbij-artikeltje GvP jan-15januari 2016,
Van de voorzitter

 

Beste Leden,

Het nieuwe jaar is begonnen! Het bestuur wenst u allen een gezond en sportief 2016 toe.

In het kort volgen hieronder de belangrijkste punten welke tijdens de Algemene Leden Vergadering aan de orde zijn gekomen en door de leden zijn geaccordeerd.

Het bestuur
Het afgelopen jaar is Mirjam Meier uit het bestuur getreden; zij is tussentijds opgevolgd door Florine Langen.
Mirjam blijft voorzitter van de Jeugdcommissie en Florine vertegenwoordigt de Jeugdcommissie in het bestuur.

Per datum ALV heeft Jacqueline Blommestijn haar functie als penningmeester neergelegd; zij wordt opgevolgd door Willibrord Koot.

Erik Koster en Mirjam Inden hebben aangegeven dat zij het bestuur per november a.s. willen gaan verlaten. Erik is vice-voorzitter en is verder belast met alle trainers aangelegenheden en de communicatie. Mirjam is secretaris.

Op voordracht van het bestuur is Rien Hogerwerf tot erelid van onze vereniging benoemd.

Gezien de ontwikkelingen m.b.t. ons tennispark is de vergadering akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om dit jaar nog met acht bestuursleden door te gaan.

Enquête
Op grond van de onder de leden gehouden enquête is besloten prioriteit te geven aan sponsoring, communicatie en ledenwerving/-behoud. Hiermee zijn enkele werkgroepen bezig en voor communicatie zal een nieuwe commissie in het leven worden geroepen.

OST
Het OST zal dit jaar afhankelijk van de sponsorbedragen  een vier of drie sterren NRT toernooi worden. 

Ontwikkelingen tennispark
Tijdens de ALV heeft Rein Willems, namens de werkgroep bestaande uit hemzelf, Carlien Stassen, Jan Nooitgedagt en Bas Koppelman, een presentatie gegeven m.b.t. de mogelijkheden van ons tennispark.

In principe gaat het om vier varianten t.w.:

1) alles blijft bij het huidige (dus wij huren van het Sportbedrijf);

2) de vereniging krijgt een deel in beheer en onderhoud (bijv. de buitenbanen en eventueel de horeca);

3) de vereniging krijgt het gehele park in beheer en onderhoud en tenslotte

4) het gehele complex wordt overgedragen aan een investeerder.

De leden hebben het bestuur en de werkgroep toestemming gegeven nader onderzoek te doen naar het eventueel overnemen van het gehele complex.

Zelf heb ik op 2 december jl. de raadscommissie voor Sport toegesproken en hen dringend verzocht te kiezen voor het belang van de vereniging.

Nieuwjaarsreceptie
Afgelopen zaterdag was onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl.

De Jeugd was voor het eerst uitgenodigd en het was tevens mogelijk van 18.00 – 20.00 uur een balletje te slaan. Van alle banen werd goed gebruik gemaakt.
Het was een groot success. Ongeveer 160 leden waren aanwezig en het was een zeer gezellig samenzijn.

Huldigingen
Rien Hogerwerf en Ellen Blom hebben de diverse kampioenen van de najaars competitie gehuldigd en Mirjam Meier heeft onze Nationale Kampioen bij de meisjes tot 14 jaar Carmen van Poelgeest nog eens in het zonnetje gezet.

Dick Hulst bokaal
Dick Hulst heeft zoals gebruikelijk de naar hem vernoemde bokaal voor de vrijwilliger van het jaar uitgereikt
Mirjam Inden voor haar werkzaamheden binnen het bestuur en commissies.

Sponsoren
Wij willen alle sponsoren die onze vereniging het afgelopen jaar hebben ondersteund hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Voor de vereniging zijn sponsoren van groot belang en wij hopen dan ook dat zij hun bijdrage ook dit jaar zullen continueren.

Vrijwilligers
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar en spreekt de hoop uit dat zij zich zullen blijven inzetten voor onze vereniging.

Laten we er een mooi jaar van maken!

Namens het bestuur,
Klaas Anakram PG45382

 

 

Mirjam Inden > Vrijwilliger van het jaar 2015!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari is de Dick Hulst bokaal uitgereikt aan dé LTC Startbaan vrijwilliger van het jaar 2015

Op pagina Eregalerij kun je zien welke leden al eerder de bokaal ontvingen

  PG45127

 

 

 

Twee weken nadat Rien Hogerwerf door de Ledenvergadering op
25 november jl. is benoemd tot erelid van LTC Startbaan zijn de verdiensten van Rien ook de Gemeente Amstelveen opgevallen!

Voor het jaarlijkse Amstelveense Sportgala behoort Rien tot de vier mannelijke genomineerden voor Sportvrijwilliger van het Jaar

 Voor foto's van allerlei activiteiten......... ga je naar het fotoalbum! ... ook via de LTC Startbaan Facebook pagina blijf je op de hoogte van allerlei nieuwtjes!

klik > facebook-logootjeGearchiveerde artikelen>Archief 

CLUBFOTO 2015

Beste mensen na alle inspanningen is er ook een momentje van ontspanning. Dit jaar heeft de TC een nieuwe activiteit georganiseerd tijdens de Clubkampioenschappen.

Namelijk een foto wedstrijd.

Thema was: Tennis en gezelligheid op ons park in de ruimste zin van het woord. Kortom leuke, gekke, spannende en mooie foto’s maken.  

Dat is gelukt ruim 30 foto’s zijn ingestuurd.

Paul Gabel (onze hoffotograaf) en ik hebben  ons gebogen over de foto’s geen eenvoudige taak. 1 foto is er echt uitgesprongen. In deze foto zijn een aantal zaken bij elkaar gebracht. Namelijk de compositie zomaar een momentje op de baan en de fotograaf op de goede tijd op je juiste plek en met zeker het talent om een goede fotograaf te worden.

De winnaar van Clubfoto 2015 is geworden:

Erwin Roorda.

Gefeliciteerd namens de jury 

Paul Gabel en Ruurd Stoffels